Ümumi məlumat

Azərbaycan sözünün mənbələri qədim zamanlara dayanır. Xatırladaq ki, ən qədim tanınmış yazı mənbələri 6-cı əsrdə yazılmış Suriya dövrünün Karki De Bet Seloh salnaməsidir. Bununla yanaşı, eramızdan əvvəl 8-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan haqqında daha qədim bir mənbəyə də rast gəlinir.
Salnamədə yazılır: “… Arbak, Midiya imperiyasında Adubad adlanan möhkəm bir divar hördürdü və onu öz adına Adorbaiqan ölkəsi adlandırdı.” “Ador Bad Aqan” “yanğın tanrısı tərəfindən qorunan bir yer” deməkdir. Ölkəni fəth etmək və İslamı yaymaq üçün bölgəyə gələn ərəblər ölkəni “Azər-Baiqan” adlandırdılar. Bu sözün daha sonrakı mənşəyi məlumdur. Azərbaycan müstəqil coğrafi, iqlim və geosiyasi xüsusiyyətlərə malik bir ölkədir.

Rəsmi adı: Azərbaycan Respublikası
Yerləşmə: Cənubi Qafqaz, Xəzər Dənizinin qərb sahilində, Rusiya, Iran, Türkiyə, Gürcüstan və Ermənistanla həmsərhəddir
İqlim: yarımsəhra ve quru çöl
Təbii sərvətlər: neft, təbii qaz, dəmir filizi, əlvan metallar, alüminium
Siyasi sistem: demokratik, konstitusional, dünyəvi, unitar respublika
Paytaxt: Bakı
Ərazisi: 86, 6 kvadrat kilometr.
Əhalisi: 10.019.575 nəfər (2019-ci ilin iyul  ayına)
Rəsmi dil: Azərbaycan dili
Saat: gta + 4 saat (****)

DÖVLƏT STRUKTURU VƏ SİYASİ SİSTEM

Azərbaycan Respublikası hüquqi cəhətdən formalaşmış, dünyəvi respublikadır. Dövlət idarəsi səlahiyyətlərin bölünməsi prinsipi ilə həyata keçirilir: qanunvericilik, icra və məhkəmə.
Prezident dövlət başçısıdır və icra hakimiyyətinin həyata keçirilməsi üçün demokratik qaydada qərarlı siyasəti həyata keçirir. Prezident beş il müddətinə birbaşa səsvermə yolu ilə seçilir. Qanunvericilik hakimiyyəti milli məclis tərəfindən həyata keçirilir və bu, bir millət vəkili olan parlamentdir. Bu, ilk növbədə, keçmişdən sonrakı və mütənasib təmsil Olunmuş birləşmiş sistem əsasında beş il müddətinə seçilmiş 125 deputatdan ibarətdir. Sovet dövründən sonra demokratiya vaxt keçdikcə daha da inkişaf etmişdir. Əsas partiyaların adları: “Yeni Azərbaycan”, “İstiqlal”, “Müsavat” (1918-1920-ci illərdə müstəqil azərbaycanda hakimiyyətin dirçəlişi), “Azərbaycan xalq cəbhəsi partiyası “,” Azərbaycan sosial-demokrat partiyası “və s. Baş nazir nazirlər kabinetinə rəhbərlik edir. Nazirlər kabineti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə yaradılan orqandır. Məhkəmə hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının üç müstəqil məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilir: Konstitusiya məhkəməsi, Ali məhkəmə və İqtisadi məhkəmə.

Azərbaycan respublikasının rəsmi dili cənub-qərbi türkdilli oğuz ailəsinin üzvü olan Azərbaycan dilidir. Qeyri-rəsmi olaraq rus və ingilis dili kimi digər dillər də istifadə olunur.

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası məktəblərdə tədris ediləcək və bütün nəşrlərdə istifadə oluna bilən bütün etnik qrupların dillərinin sərbəst istifadəsinə və inkişafına təminat verir. Dini etiqad azadlığı da konstitusiyada təsbit edilmişdir. Azərbaycanda əksəriyyət İslam dininə sitayiş edir. Azərbaycanda şiə və sünni arasında çox fərq yoxdur, lakin rəsmi olaraq əhalinin üçdə ikisi şiə, üçdə biri isə sünnidir. Həmçinin rus pravoslav kilsəsi, erməni qriqoryan kilsəsi, üç yəhudi sinaqoq, bir gürcü pravoslav kilsəsi, on üç qədim imanlı rus kilsəsi (yerli olaraq “malakan”), bir lüteran, bir neçə baptist, bahai və bir Hare Krishna təşkilatı mövcuddur.

Azərbaycan dövlətinin dünyəvi xarakterini əks etdirmək üçün nikah, boşanma və vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına aid olan elementlər üçün vətəndaşlıq qanunvericiliyi hazırlanır.